Internets + Digitālā TV
Internets
Programu uzstādīšana
Datoru apkalpe
Internets + TVINTERNETS
+
DIGITĀLĀ TELEVĪZIJA

 

Internets (100mbit/s) + Digitālā Televīzija Standarta paka (57 kanāli)

- beztermiņa līgums 21.30 EUR/mēn
- slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem 17.00 EUR/mēn
 

Internets (100mbit/s) + Digitālā Televīzija Paplašinātā paka (102 kanāli)

- beztermiņa līgums 24.20 EUR/mēn
- slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem 21.30 EUR/mēn

 

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 67268072, 26586711

 

TV Pakalpojums nodrošināts kopā ar SIA "Latnet TV Serviss" Tiesību turētājus un parejos ieinteresētus ar jautājumiem, kas saistīti ar TV pakalpojumu tiesisku un tehnisku nodrošināšanu lūgums griezties SIA "Latnet TV Serviss" pa tālruni: 67049940, papildus informācija: www.latnettv.lv