KONTAKTISabiedrība ar ierobežotu atbildību "Micronet"

Maskavas iela 322 - 418, Rīga, LV-1063,

Reģ. NR 50003684261,

Swedbanka, kods: HABALV22,

Konta Nr. LV86HABA0551007312172

Licences nummurs: S00032

 

Jūs varat sazvanīties ar mums pa tālruņiem:

67268072, 26586711

E-pasta adrese: micronet@micronet.lv